Thema 7 integrale kwaliteitszorg

mrt 07

Thema 7 integrale kwaliteitszorg

Een ding weet je zeker: als de dag wordt ingevuld door Peter Peene dan wordt het een zeer inspirerende dag en dat werd het ook.

Vandaag hebben we het gehad over de kwaliteitszorg van school en onderwijs. Wat kom je allemaal tegen, waar moet je om denken en waar let de inspectie op? Leuk om allerlei achtergrondverhalen te horen van Peter en van medecursisten over wat hun ervaringen zijn.

Ter voorbereiding van deze dag moesten we weer een interessant boekje lezen: Zorgen voor kwaliteit, van Anneke van der Linde en Dominique Majoor. Een handzaam boekje dat gaat over de kwaliteitszorg en het kwaliteitsdenken binnen scholen. Zij wijzen op de integrale aanpak van kwaliteitszorg, waarbij het gaat om de manier van werken, om de inhoud van kwaliteitszorg en om de betrokkenheid bij kwaliteitszorg. Bij integrale kwaliteitszorg zijn leraren, ouders, leerlingen, schoolleiding en bestuur betrokken.

Wat in het boekje staat en door Peter ook zeer uitvoerig werd besproken is de integrale cyclus van de kwaliteitszorg, de PDCA cyclus: Plan – Do – Check – Act cyclus. Om de kwaliteit van een school in kaart te brengen kan het INK-management model gebruikt worden (Instituut Nederlandse Kwaliteit). Dit model laat 10 aandachtsgebieden zien die in hun onderlinge samenhang van belang zijn om de kwaliteit van een organisatie te analyseren. De eerste vijf: leiderschap, personeel, strategie en beleid, middelen en processen hebben te maken met de organisatie. Deze geven aan hoe de organisatie is ingericht, met als uitgangspunt de visie en de doelen van de organisatie.

De volgende vier aandachtsgebieden hebben te maken met de resultaten van de organisatie. Hierin analyseert men de waardering door medewerkers, leerlingen en ouders en de waardering door de maatschappij; ook worden de resultaten van de organisatie geëvalueerd, zodat kan worden vastgesteld in hoeverre zij haar doelstellingen gerealiseerd heeft.

Later is aan het INK-model nog het aandachtsgebied ‘leren en verbeteren’ toegevoegd, omdat  alle inhoudelijke zaken onderworpen moeten worden aan evaluatie, reflectie en verbetering; pas dan is het kwaliteitsproces volledig.

Naast het genoemde interessante boekje zijn er op internet veel artikelen over dit model te vinden en je kunt er dus veel over lezen. De eindopdracht van dit thema gaat ook helemaal over dit INK-model: we moeten laten zien hoe de kwaliteitszorg van onze eigen school eruit ziet. Interessant!

Tijdens zo’n dag met Peter Peene komt heel veel langs, gevraagde en ongevraagde adviezen over van alles en nog wat. Peter had nog een mooie en zeer interessante noviteit, namelijk MATH. Math is een rekenmethode die uit Canada is overgekomen. Samen met Finland is Canada een zeer vooruitstrevend onderwijsland en er komen dan ook de interessantste innovaties vandaan. Peter zei dan ook: stop met zoeken, leg je huidige rekenmethode naast Math en zeker weten dat je voor de laatste zal kiezen. Bekende begrippen als ‘leraar wordt coach’ of ‘eigen tempo – niveau – leerlijn’ en ‘adaptief onderwijs’ zijn hier zeker op hun plaats. Kijk maar eens op deze site en laat je verrassen.

Al met al een zeer inspirerende dag. Een dag waar je energie van krijgt om er weer vol voor te gaan, zowel voor je school als voor jezelf.

468 ad

Leave a Reply

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

Twitter Tweet This