Blijven leren

mrt 24

Blijven leren

Het is niets voor niets dat een school een lerende organisatie is en blijft. Heb je het ene boek gelezen kan je door met het andere om je nog meer te verdiepen in het onderwijskundige gedeelte van de schoolleider.

Nadat ik het boek ‘ Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam’ had gelezen afgelopen maand, ben ik woensdag 20 maart met Irene Walda, directeur van de Thomas van Aquinoschool mee geweest naar een seminar ‘Ontwikkeling en Opbrengstgericht werken van Dotcomschool.

Zoals je kan lezen op hun site, is Dotcomschool een leverancier van producten en diensten voor de onderwijsmarkt. Zij ontwikkelen softwarepakketen voor het onderwijs en geven hier seminars over. Antoinette Erdmann, directeur van Dotcomschool stond de zaal vriendelijk te woord met haar presentatie over hun softwarepakket.

Zo begon Antoinette te vertellen dat het systeem voor bekostiging van leerlingen zeer binnenkort (augustus 2014) op de schop gaat. Het is dan niet langer meer geoorloofd om met een simpel A4’tje aan te komen voor een kind om extra zorggeld te krijgen van het Rijk. Vanaf augustus 2014 heeft een kind wat achterblijft in rekenen en op een van de taalgebieden (begrijpend lezen, spelling of technisch lezen) een OPP nodig. Dit staat voor Ontwikkelingsperspectief. Dit perspectief moet aangeven wat de mogelijkheden zijn voor de maximale ontwikkeling van het kind. Deze ontwikkelingen moeten meetbaar zijn en er moet uit blijken wat de belemmerende en beschermde factoren zijn.

Een mooie term wat in dit kader viel was: de totale leerwinst van het kind. Een OPP wordt dus gemaakt voor een kind wat achterblijft in rekenen plus een van de taalgebieden. Er wordt duidelijk gekeken naar wat het kind wel kan en niet naar wat het kind niet kan.

Een OPP begint altijd met een IQ test. Deze (dure) test moet je laten uitvoeren door een extern gespecialiseerd bureau. Wat het systeem ook kan doen, is het IQ berekenen vanuit drie Cito toetsen (M4 , E4, M5). Vanuit deze IQ score wordt een lijn zichtbaar van het ontwikkelingsperspectief, wordt het duidelijk wat de leerstof en leerlijnen van het kind kunnen zijn en kan er duidelijk inzicht worden gegeven wat het uitstroomperspectief is.

Een school mag straks niet meer dan 10% zwakke leerlingen hebben. De school moet zich ten doel stellen dat 90% van de leerlingen de minimum leerstandaard haalt. Dat is in Nederland VMBO-TL. Om dit doel te halen is het verstandig ervoor te zorgen dat 25% van je beste leerlingen de gevorderde leerstandaard haalt en 75% (dat is inclusief de 25% van de gevorderden) een voldoende leerstandaard haalt. Op deze manier zorg je ervoor dat je 90% van al je leerlingen het minimum haalt doordat je gevorderde + je voldoende leerlingen het gemiddelde omhoog trekt.

Waar moet de school zich dan op concentreren? Als je je leerlingenpopulatie verdeeld in:

A
B
C
D en
E

dan kan je je het beste op de B, C en D leerlingen concentreren. Door hier je focus op te leggen, kan je ervoor zorgen dat bijvoorbeeld een D leerling een C leerling wordt en een C en B leerling. Een ander voordeel is van deze focus is, dat je goed in beeld houdt dat je niet naar beneden zakt met je scores. Dus niet dat een leerling bijvoorbeeld een D is en straks een E blijkt te zijn geworden. Dan kom je in de problemen vwb de 10% zwakke leerling populatie.  Daarnaast blijkt dat je als school veel meer energie moet steken in een E leerling om een D te laten worden dan dat je energie stopt in een C leerling die een B leerling kan worden.

Al met al een boeiende middag, goed inzicht gekregen in het ontwikkelingsperspectief van een leerling en de eventuele software die je daar voor kan gebruiken.

 

468 ad

Leave a Reply

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

Twitter Tweet This