Thema 9: financieel management

mei 19

Thema 9: financieel management

Dan zijn we nu weer toe aan een nieuw thema: Financieel management, gegeven door Jeroen de Bruin. Dit thema bestrijkt twee opleidingsdagen, waarvan dit de eerste is.

Financieel management laat zien hoe je een begroting moet opstellen, wat afschrijvingen inhouden en hoe je hiermee moet omgaan; daarnaast komen veel begrippen aan de orde die je zo nodig aan de MR en het team moet kunnen uitleggen. Je krijgt inzicht in de kengetallen, in wat deze inhouden en waarom ze wel of niet belangrijk zijn. En uiteraard wordt er gekeken naar de relevante gegevens die je dagelijks kunt gebruiken voor je eigen management informatie.

Jeroen vraagt ons eerst om te kijken naar het eigen huishoudboekje. Wat valt je daarin op, wat vind je belangrijk, waarop zou je kunnen bezuinigen en hoe zou je omgaan met plotselinge veranderingen? Na dit besproken te hebben maken we de stap naar de schoolbegroting. Eigenlijk is dit gewoon een huishoudboekje in het groot, met het verschil dat 80% van deze begroting zo vastligt als een huis.

Hierna bespreken we waar het geld vandaan komt, hoe het verdeeld wordt, wat de kosten zijn en wat er geïnvesteerd en afgeschreven wordt. Baten, lasten, begroting, werkelijk resultaat, het zijn allemaal termen die aan bod komen. Wat ook belangrijk is: wat zijn de gegevens van de afgelopen jaren (management informatie).

Met een excel sheet (Londo Bas 2013) kan je precies zien hoeveel geld je binnen krijgt van OCW (Rijksbijdrage) voor het aantal leerlingen dat je school op 1 oktober en 1 maart heeft. Hier staat precies omschreven hoeveel een school krijgt voor een leerling, met of zonder ‘gewicht’. Daarbij gaat het om geld voor onderhoud van het gebouw, tuin, schoonmaak, energie, leermiddelen, administratie en ga zo maar door. Uiteindelijk zal er een totale aanvullende vergoeding uitkomen die een school nog extra krijgt als zij meer leerlingen  aantrekt.

Vervolgens wordt er verder ingegaan op het budget voor personeel- en arbeidsmarktbeleid. Dit wordt bepaald op basis van de teldatum van het vorige jaar, gebaseerd op het aantal leerlingen en het schoolgewicht. Er is een vaste voet en een extra bedrag voor kleine scholen. Ook komt de Prestatiebox aan de orde. Het doel hiervan is om opbrengstgericht te werken, leerkrachten en schooldirecteuren te professionaliseren en meer te doen aan cultuur. Hiervoor moeten de schoolbesturen een strategisch meerjarenplan maken, waarin de ambities worden omschreven.

Het laatste onderwerp van deze dag is de meerjarenbegroting. Jeroen laat zien waarom een goed managementinformatie systeem cruciaal is: wat zijn zaken die er echt toe doen, waar heb je in de loop van het jaar nog invloed op en hoe volg je dat nauwkeurig?

Al met al een interessante dag, waarin duidelijk wordt dat financieel management van een school niet veel verschilt van dat van een bedrijf. Net even wat andere posten en begrippen, maar overeenkomend met wat ik al jaren heb gedaan. Op naar de volgende opleidingsdag, wederom over financieel management.

 

468 ad

Leave a Reply

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

Twitter Tweet This