Het kunst van het lesgeven

jun 13

Het kunst van het lesgeven

Dit was even een vroegertje. Om 7.15 uur de auto ingestapt om om 9.30 uur in Breda aanwezig te zijn voor een extra opleidingsdag ‘De kunst van het lesgeven’. Een speciale dag voor alle zij-instromers. Dit zou nog wel eens zeer interessant kunnen worden.

Na een kort voorstelrondje trapte onze docente Eveline Houdijk af met de leerpsychologie. We werden in groepjes verdeeld en iedereen in het groepje kreeg een andere leertheorie voor zich waar hij/zij de andere personen uit het groepje iets over moest vertellen. De vier theorieën zijn:

 1. Behaviorisme
 2. Cognitivisme
 3. Constructivisme
 4. Connectivisme

Leuk om de achtergrond van deze theorieën eens te horen en om te zien hoe het onderwijs daaruit ontstaan is. Elke theorie is gekoppeld aan een leerdoel, resultaat en didactiek. Je krijgt dan het volgende schema:

Theorie                 Leerdoel                         Resultaat      Didactiek
Behaviorisme         opbouwen inzicht            inzicht         ontdekken/context.
Cognitivisme         leren van feiten                weten           zelfstudie
Constructivisme      opbouwen van routines                vaardigheid   herhaald oefenen/instructie
Connectivisme       opbouwen van attitudes     gedrag         feedback

Daarna neemt Eveline ons mee door de ontwikkelingspsychologie, te weten de biologische, cognitieve en sociale ontwikkeling.

Eveline vertelt ons veel over handelings- en opbrengstgericht werken. Het spreekt vanzelf dat de leraar bij de verschillende vlakken invloed kan uitoefenen op de prestaties en de ontwikkeling van de leerling (didactische aanpak, sturing & herontwerpen programma, klassemanagement).

Leuk om wat meer te horen over adaptief onderwijs. Hierbij spelen een rol:

-       basisbehoeften van een mens

 • relatie
 • competentie
 • autonomie

-       basishouding van een leraar

 • vertrouwen
 • uitdaging
 • ondersteuning

-       middelen van een leraar

 • interactie
 • instructie
 • klassemanagement

Een veilige leeromgeving heeft te maken met een veilige school en met het pedagogische klimaat op de school; ook de rol van de ouders is in deze belangrijk. Daarnaast gaat het natuurlijk ook om de interactie tussen leraar en leerling. Hier komt de Roos van Leary om de hoek kijken.

roos_van_leary

Hierna wordt ingegaan op het GIP model, dat staat voor ‘van Groepsgericht naar Individueelgericht Pedagogisch en didactisch handelen’ (van de leerkracht). Dit model geeft  inzicht in het voeren van goed klassemanagement als de leerkracht de instructie en begeleiding wil afstemmen op de verschillen in de klas, als hij op een handelingsgerichte manier wil lesgeven en daarbij ieder kind de nodige aandacht wil kunnen geven. Het GIP model geeft hiervoor een goede ondersteuning. Leraar 24 geeft hier een mooie verdere uitleg over

gip model

Daarnaast wordt er ingegaan op de leerlijn van zelfstandig (door)werken en de week- en dagtaken. Een mooi schema van de organisatie van een les van 45 minuten wordt behandeld aan de hand van het zogenaamde ‘afschilmodel’. Dit houdt in dat je eerst met de hele groep aan de slag gaat, dan ‘schil’ een instructie geeft (korte, grote en vervolg instructie).

Ten slotte gaat Eveline in op het Handelingsgericht werken. Hier heb ik me al helemaal in verdiept door het lezen van het boek Handelings Gericht werken met het Team, dus niets nieuws voor mij.

Er komen nog verschillende onderwerpen aan bod, zoals het IGDI: Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie. Daarna wordt er ingegaan op de balans tussen instructief- en constructief leren en het opbrengstgericht werken. Korte aandachtspunten die een schoolleider goed kan gebruiken tijdens gesprekken met leerkrachten.

Eveline geeft als laatste nog een aantal tips om verder te lezen:

-       www.schoolaanzet.nl

-       www.slo.nl

-       www.onderwijsinspectie.nl

En een aantal boeken als:

-       teach like a champion

-       coöperatief leren

-       wat werkt in de klas

-       de kunst van het lesgeven

-       wat werkt: pedagogisch handelen en klassemanagement

Al met al een zeer boeiende dag, het was even een stukje rijden maar dan heb je ook wat. Leuk om met zoveel kennis weer uit Breda te mogen wegrijden.

 

 

468 ad

Leave a Reply

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

Twitter Tweet This