PR werkt!

feb 20

PR werkt!

Het is altijd leuk om je eigen werk in de krant te zien staan. Na een succesvolle lancering van de film hebben de Leeuwarder Courant (regionale krant) en de plaatselijke huis aan huis krant het nieuws opgepakt. Zie hier de afbeeldingen.

Read More

Thema 6 Leidinggeven aan veranderingprocessen in het onderwijs

feb 18

Thema 6 Leidinggeven aan veranderingprocessen in het onderwijs

Vandaag weer een thema waarvoor we in de voorbereiding een boek moesten lezen. Dit keer was het van Metselaar, Cozijnsen en Van Delft: Van weerstand naar veranderbereidheid. Een leuk en zeer leerzaam boek dat gaat over veranderen en de weerstand die je kunt ondervinden als het gaat om verandering binnen een organisatie. Dus niet expliciet binnen het onderwijs, maar in zijn algemeenheid. Ik vond het een leerzaam boek, maar ook zeer geschikt om als naslagwerk te gebruiken om de juiste stappen en methodes te hanteren als je iets binnen een school wilt veranderen.

Read More

Schoolfilm gelanceerd

feb 11

Zo hij is af en gelanceerd. Zeer de moeite waard om te kijken. Echt een fantastische film over de Thomas van Aquinoschool. Blijft leuk om ideeen te genereren en dat er zo slagvaardig mee wordt omgegaan. Veel kijkplezier.

Read More

Thema 5 Passend onderwijs

feb 01

Thema 5 Passend onderwijs

We mogen weer! We beginnen deze dag (1 februari) met een intervisie bijeenkomst. In totaal moeten we er vijf doen met ons groepje en dit is alweer de derde. De probleemstelling zal ik achterwege laten, in verband met de privacy. Toch altijd leuk om een dag als deze te beginnen met een probleem waar we iemand mee kunnen helpen.

Read More

Thema 4 Onderwijskundige en pedagogische innovaties

jan 13

Thema 4 Onderwijskundige en pedagogische innovaties

Het was alweer een tijdje geleden dat we naar Zwolle mochten afreizen voor het volgende thema. Niet zo verwonderlijk dat we er allemaal weer even in moesten komen. Desalniettemin was docente Charlotte Epskamp top voorbereid op deze drukke dag. Computers waren aangesloten met de juiste snoertjes, dus met volle moed gingen we er weer tegenaan. Maar wel met de waarschuwing dat het een intensieve dag kon worden.

Read More

Op weg naar thema 4: onderwijskundige en pedagogische innovaties

dec 21

Op weg naar thema 4: onderwijskundige en pedagogische innovaties

Begin januari hebben we weer een opleidingsdag met bovenstaande titel. Zeer interessant natuurlijk, zeker voor iemand die niet uit het onderwijs komt. Los van het feit dat we als huiswerk ons moeten verdiepen in drie verschillende onderwijsconcepten, is er een eindopdracht geformuleerd welke gaat over de relatie tussen school en samenleving.

Read More

PR op een basisschool

nov 22

PR op een basisschool

Het is een landelijk verschijnsel maar het aantal kinderen neemt af. Toen ‘vroeger’ een gezin nog gemiddeld 2,3 kinderen had, is dat nu gedaald naar 1,7 kinderen. Jammer toch? Jazeker; zeker als het gaat over bedrijven, waar je een school ook onder mag rekenen, die het van het aantal kinderen moet hebben. Scholen krijgen binnen afzienbare tijd te maken met krimp, zo heet dat in vaktermen.

Read More

Thema 3 Strategie en management

okt 20

Thema 3 Strategie en management

Altijd weer leuk om een volledige dag te hebben over strategie en management binnen een school. Maar voordat we feitelijk met de les van Ingrid van Doesburg begonnen, hebben we eerst met de groep een intervisie gesprek gevoerd. Wikipedia omschrijft intervisie als volgt:

Read More

Thema 2 Wet en regelgeving

okt 03

Thema 2 Wet en regelgeving

Een totaal nieuw onderwerp gegeven door Krista te Mebel. We maken eerst kennis met elkaar en behandelen een paar casussen. Daarna behandelt en legt Krista een aantal wetten uit; het belangrijkste daarin is Artikel 23 van de Grondwet: vrijheid van onderwijs en de financiƫle gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Ze behandelt hierbij de schoolstrijd vanaf 1795, de Franse bezetting en de grondwetsverandering in 1848, toen er vrijheid van onderwijs kwam.

Read More

Thema 1 Leiding geven aan de school als organisatie en onderneming.

sep 16

Thema 1  Leiding geven aan de school als organisatie en onderneming.

Het eerste thema staat in het tegen van ondernemerschap en wordt gegeven door Charlotte Epskamp. Met verplichte literatuur van Norbert Greveling: ‘de Ondernemende Manager‘ en het voorbereiden van je persoonlijke ‘creation based learning’ punten (wat wil je, wat verwacht je, wat kom je halen en wat kom je brengen en welke competenties wil je ontwikkelen).

Read More